top of page
소개된 여행자

Are you planning to extend your stay in Australia?

We recommend courses where you can work and study at the same time at a low cost

CIC's services are 100% free.

CIC can help you
get the student visa you need.

A student visa is the best option if you are planning to extend your legal stay in Australia.

CIC STUDY VISA SERVICE

소송을 논의하는 변호사 모임

01.

Express application within 48 hours

One-stop service from school selection

to visa application.

02.

Tailrod service for you

We provide optimal solutions to meet the different needs and circumstances of each client.

치료
고민

03.

Extend your journey In Australia

Is your visa expiring soon?

The CIC assists clients in extending their stays and achieving their long-term goal

남자 정장

Best experience Student visa expert

Based on our knowledge of student visas and expertise, we guarantee the highest approval rate and service.

04.

NO STRESS!

From filling out the application form
to preparing the GTE documents,

CIC will help you thoroughly.

:)

Recommended Courses

콘크리트 패널

Student visa for Australia
FAQ

canadian-flag-1229484_1920.jpg

Canada Immigration

Canada's welfare and 

American

Opportunities.

미국 국기

USA GREEN CARD PROGRAM

You can secure your geencard first then
Enter usa as a permenant residency holder.

Find out all you need to know about the subclass 500 visa, processing time, eligibility and estimated fees

What is the Student visa 500?

The Student visa (subclass 500) allows you to remain in Australia for up to 5 years for the purpose of full-time study at an educational institution, in line with your enrolment.

With this visa you can :

 • take part in an eligible course of study

 • include your family members in your application (your partner or you and your partner's dependent child.

 • apply online in or outside Australia

 • work up to 40 hours every 2-week period once your course starts.

 • ✉️ Thẻ xanh(Green card) là gì?
  Thẻ xanh(green card) là tấm vé vàng để đến Mỹ,đây là thường trú nhân ở Mỹ Sau khi nhận được thẻ xanh, người đăng ký có thể sống vĩnh viên ở Mỹ, làm việc và hưởng các chế độ phúc lợi xã hội Thời hạn của thẻ xanh là 10 năm, sau 10 năm phải cấp lại, 5 năm sau khi nhận được thẻ xanh thì có thể đăng kí thi quóc tịch
 • ✉️ Quyền lợi
  Khi bạn có thẻ xanh, bạn có thể dễ dàng và tự do tiếp cận các quyền lợi giống như một công dân Mỹ thực thụ(ngoại trừ quyền bầu cử).Bạn sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi xã hội, giáo dục, văn hóa, kinh tế....của một quốc gia hàng đầu thế giới về kinh tế, văn hóa và xã hội
 • ✉️Thời hạn visa
  Thẻ xanh có thời hạn 10 năm, sau 10 năm sẽ phải gia hạn lại Mỗi năm sẽ chỉ có một số lượng hồ sơ xin thường trú nhân dựa trên việc làm nhất định được phê duyệt. Chính vì thế hãy nộp hồ sơ càng sớm càng tốt
canadian-flag-1229484_1920.jpg

Canada Immigration

Canada's welfare and 

American

Opportunities.

미국 국기

USA GREEN CARD PROGRAM

You can secure your geencard first then
Enter usa as a permenant residency holder.

bottom of page