top of page
토론토

ĐỊNH CƯ CANADA THEO DIỆN ĐỀ CỬ TỈNH BANG

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG

CON ĐƯỜNG ĐỊNH CƯ CANADA NHANH NHẤT VÀ AN TOÁN NHẤT CHO NHỮNG ỨNG VIÊN KHÔNG CÓ BẰNG CẤP VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Ở CANADA

PNP LÀ GÌ ?

PNP( Provincial Nominee Program) là tên gọi của một trong các chương trình nhập cư Canada. 11 tỉnh bang ở Canada có các tiêu chuẩn cho phép nhập cư khác nhau. Mục đích của PNP là hỗ trợ thị trường lao động, kinh tế và công nghiệp của tỉnh bang thông qua việc tuyển dụng nguồn nhân lực nước ngoài ưu tú, đồng thời thông qua việc làm việc tại địa phương với tư cách lao động nhập cư thì người ngoại quốc có thể không cần phải du học vẫn có thể có cơ hội đăng kí thường trú nhân.

SINP    BC PNP    AINP    MPNP

MPNP

1. Nhập cư lao động có tay nghề ở Manitoba

1️⃣

Lao động có tay nghề đang ở Manitoba
- Manitoba Work Experience Pathway
- Employer Direct Recruitment Pathway

2️⃣

Lao động nước ngoài muốn đến Manitoba
- Manitoba Express Entry Pathway
- Human Capital Pathway

Lao động có tay nghề đang ở Manitoba - Manitoba Work Experience Pathway

비즈니스 회의

👉 The Manitoba Work Experience Pathway dành cho những ứng viên hiện không có việc làm trong bất kì ngành nghề nào theo danh sách ngành nghề được yêu cầu, bao gồm lao động có giấy phép lao động thời vụ ở Manitoba(lao động thời vụ người nước ngoài,sinh viên quốc tế,du học sinh tốt nghiệp ở các trường trong Manitoba hoặc ở các địa phương khác)

Yêu cầu

 • Du học sinh hoặc người có giấy phép lao động

        - Sinh viên  tốt nghiệp ở Manitoba phải có trên 6 tháng kinh nghiệm làm việc ở các ngành thuộc danh sách các ngành yêu cầu(có liên quan đến chuyên ngành học_

        -Du học sinh tốt nghiệp ở ngoài Manitoba phải có trên 12 tháng kinh nghiệm làm việc ở các ngành thuộc danh sách các ngành yêu cầu(có liên quan đến chuyên ngành học

 • Người có giấy phép lao động

      - Có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc ở các ngành thuộc  danh sách các ngành yêu cầu và đã nhận được LMIA hoặc có giấy phép lao động miễn LMIA

 • Sinh viên quốc tế

      - Làm việc ở Manitoba tối thiểu 12 tháng ở các ngành không thuộc danh sách cafch ngành yêu cầu

Kinh nghiệm làm việc

 • Phải cư trú ở Manitoba trong suốt thời gian đăng kí và chờ hồ sơ xét duyệt

 •  Đã nhận được thư mời làm việc dưới dạng lao động toàn thời gian có mức lương trên mức lương cơ bản và đáp ứng được  yêu cầu của Manitoba 

 •  Điều kiện làm việc giống với người bản địa hoặc thường trú nhân

 • Loại hình lao động không phải làm việc tại nhà, bán thời gian, lao động không chính thức, lao động thời vụ hoặc chia hoa hồng

Khả năng thích nghi

 • Chứng minh được dự định sẽ định cư tại Manitoba

 •  Đáp ứng được  các yêu cầu của MPNP

Skilled Worker in Manitoba Stream - Employer Direct Recruitment Pathway

네트워킹

👉 The Employer Direct Recruitment Pathway dành cho những ứng viên đang ở bên ngoài Canada đã nhận được lời mời phỏng vấn với 1 nhà tuyển dụng đã được cấp phép và nhận được lời mời nộp hồ sơ từ chính quyền địa phương Manitoba

Kinh nghiệm làm việc

 •  Trong  vòng 5 năm gần đây có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến công việc được tuyển dụng hoặc kinh nghiệm liên quan khác được nhà tuyển dụng xác nhận

 • Có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc được nhà tuyển dụng xác nhận 

Yếu tố liên quan khác

 • Nhận được lời mời làm việc toàn thời gian trong thời gian lâu dài với mức lương trên mức lương cơ bản và đáp ứng được điều kiện về lao động của Manitoba

 • Doanh nghiệp thương mại  tuyển dụng phải được đăng ký và hoạt động tại Manitoba ít nhất ba năm trước khi nộp đơn

 • Điều kiện làm việc giống với người bản địa hoặc thường trú nhân

 • Loại hình lao động không phải làm việc tại nhà, bán thời gian, lao động không chính thức, lao động thời vụ hoặc chia hoa hồng

Trình độ ngoại ngữ

 • Tối thiểu  CLB/NCLC 7 với Regulated Occupations

 • Tối thiểu  CLB/NCLC 6 với Compulsory Trades

 • Tối thiểu  CLB/NCLC 5 với tất cả các ngành nghề thuộc  NOC 0, A, B 

Khả năng thích nghi

 • Chứng minh được khả năng và ý định sẽ định cư tại Manitoba

 • Tuổi từ 21-45 

 • Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn,  phải có chứng chỉ MPNP

Học vấn liên quan

👉 Tốt nghiệp bậc cử nhân và đã học qua những khóa đào tạo liên quan đến những nhóm nghề được tuyển dụng(hoặc cả hai)
👉 Nếu  làm việc dưới dạng chuyên gia yêu cầu chứng chỉ thì cần phải có các chứng chỉ tay nghề hoặc thi đỗ kì thi sát hạch(hoặc cả hai)
👉 Với NOC  C hoặc D , Đối với các nghề NOC C hoặc D, MPNP có quyền lựa chọn các ứng viên có trình độ dưới bậc cử nhân miễn là họ phải được đào tạo bắt buộc cho công việc theo yêu cầu của nhà tuyển dụng và mô tả của NOC.

Điều kiện đối với chủ lao động

👉Chủ lao động tiềm năng phải đáp ứng được các tiêu chí  nhất định.
(Xem phần Hỗ trợ nhà tuyển dụng để biết thêm chi tiết: http://www.immigratemanitoba.com/information-for-employers)

Skilled Worker Overseas Stream - Manitoba Express Entry Pathway

비즈니스 사람 (남자)

Express Entry

Chứng minh sự chấp nhận vào nhóm Express Entry bằng cách cung cấp ID Express Entry hợp lệ và Mã xác nhận người tìm việc.

Kinh nghiệm làm việc

👉 Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc thuộc cách ngành trong danh sách nghề nghiệp  yêu cầu. Phải gửi  Kế hoạch nghề nghiệp hoàn chỉnh.

Tuổi

👉Từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ

Trình độ ngoại ngữ

 • Trình độ ngoại ngữ tối thiểu phụ thuộc vào NOC
  - NOC 0 hoặc  A, tối thiểu CLB/NCLC 7
  -  NOC B, tối thiểu CLB/NCLC6

Học vấn

 • Đối với vị trí yêu cầu chứng chỉ hoặc bằng cấp, ứng viên phải nộp đơn vào tổ chức có liên quan để đánh giá trải qua năng lực và kỹ thuật hoặc thi đỗ kỳ thi kiểm tra

 • Phải hoàn thành ít nhất một năm chương trình trung học (giống như người Canada)

Khả năng thích nghi

 • Chứng minh khả năng và ý định thành lập kinh tế và cư trú tại Manitoba

 • Có sự hỗ trợ xác nhận của một người bạn thân hoặc người thân đã cư trú tại Manitoba ít nhất một năm hoặc có Thư mời nộp đơn (ITA)  hợp lệ do MPNP cấp.

Khả năng tài chính

 • Chứng minh được các khoản tiền có tính thanh khoản tương đương với các yêu cầu Cắt giảm Thu nhập Thấp (LICO)  để có thể tự chủ tài chính trong 6 tháng

Skilled Worker Overseas Stream - Human Capital Pathway

업무 회의

Kinh nghiệm làm việc

👉Kinh nghiệm làm việc được công bố cho mục đích lấy EOI và điểm đánh giá phải là  kinh nghiệm làm việc toàn thời gian và trong khoảng thời gian ít nhất sáu tháng. Với kinh nghiệm làm việc dưới 1 năm sẽ bị cho 0 điểm
👉Có 6 tháng kinh nghiệm làm việc trở lên ở các ngành thuộc danh sách nghề nghiệp yêu cầu
👉 Có bản kế hoạch làm việc

Năng lực ngoại ngữ

 • Năng lực ngoại ngữ tối thiểu phụ thuộc là NOC
  - For occupations requiring association registration tối thiểu  CLB/NCLC 7
  - Tối thiểu  CLB/NCLC 6 cho  nghề  with compulsory qualifications
  - Tối thiểu  CLB/NCLC5 cho NOC 0, A or B 

Học vấn

 • Đối với vị trí yêu cầu chứng chỉ hoặc bằng cấp, ứng viên phải nộp đơn vào tổ chức có liên quan để đánh giá trải qua năng lực và kỹ thuật hoặc thi đỗ kỳ thi kiểm tra

 • Phải hoàn thành ít nhất một năm chương trình trung học (giống như người Canada)

Khả năng thích nghi

 • Đối với vị trí yêu cầu chứng chỉ hoặc bằng cấp, ứng viên phải nộp đơn vào tổ chức có liên quan để đánh giá trải qua năng lực và kỹ thuật hoặc thi đỗ kỳ thi kiểm tra

 • Phải hoàn thành ít nhất một năm chương trình trung học (giống như người Canada)

Khả năng tài chính

 • Chứng minh được các khoản tiền có tính thanh khoản tương đương với các yêu cầu Cắt giảm Thu nhập Thấp (LICO)  để có thể tự chủ tài chính trong 6 tháng

2. Định cư theo diện đầu tư vào Manitoba 

👉 MPNP là chương trình dành cho các ứng viên muốn mở doanh nghiệp tại Manitoba. có 2 hình thức mở doanh nghiệp như sau:

회계 원

Khu vực trong  Manitoba Capital 

악수

1. Đầu tư trên 250,000  CAD
2. Chứng minh tài sản trên 500,000  CAD
3.Sở hữu trên 33,33% cổ phần doanh nghiệp đầu tư
4. Sau khi đầu tư tuyển dụng ít nhất 1 người trở lên

Điều kiện khác

Khu vực ngoài Manitoba Capital 

투자 차트

1. Đầu tư trên 150,000 CAD
2. Chứng minh tài sản trên 500,000  CAD
3.Sở hữu trên 33,33% vốn doanh nghiệp đầu tư
4. Sau khi đầu tư tuyển dụng ít nhất 2 người trở lên

 • Ngoại ngữ từ CLB5 trở lên

 •  Có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian với vị trí quản lý cấp cao hoặc chủ doanh nghiệp từ 3

          năm trở lên trong vòng 5 năm trở lại

 • Phương án kinh doanh khả thi

 • Phí đăng kí nhập cư riêng

Quy trình nộp hồ sơ

 • ✉️ Thẻ xanh(Green card) là gì?
  Thẻ xanh(green card) là tấm vé vàng để đến Mỹ,đây là thường trú nhân ở Mỹ Sau khi nhận được thẻ xanh, người đăng ký có thể sống vĩnh viên ở Mỹ, làm việc và hưởng các chế độ phúc lợi xã hội Thời hạn của thẻ xanh là 10 năm, sau 10 năm phải cấp lại, 5 năm sau khi nhận được thẻ xanh thì có thể đăng kí thi quóc tịch
 • ✉️ Quyền lợi
  Khi bạn có thẻ xanh, bạn có thể dễ dàng và tự do tiếp cận các quyền lợi giống như một công dân Mỹ thực thụ(ngoại trừ quyền bầu cử).Bạn sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi xã hội, giáo dục, văn hóa, kinh tế....của một quốc gia hàng đầu thế giới về kinh tế, văn hóa và xã hội
 • ✉️Thời hạn visa
  Thẻ xanh có thời hạn 10 năm, sau 10 năm sẽ phải gia hạn lại Mỗi năm sẽ chỉ có một số lượng hồ sơ xin thường trú nhân dựa trên việc làm nhất định được phê duyệt. Chính vì thế hãy nộp hồ sơ càng sớm càng tốt
06-캐나다express.png

Express entry

Con đường định cư nhanh nhất nếu bạn đã từng sinh sống ở Canada

직장 동료

PNP

Con đường định cư phổ biến nhất ở Canada, cho phép bạn vừa làm việc vừa xin được thường trú nhân cùng lúc

05-캐나다유학이민.png

Post-study immigration

Có thể vừa học tập vừa xin được thường trú nhân

bottom of page