top of page
토론토

Định cư theo diện đề cử tỉnh bang

Chương trình đề cử tỉnh bang PNP

PNP- Con đường định cư nhanh nhất và hiệu quả nhất cho ứng viên không có bằng cấp và kinh nghiệm làm việc tại Canada

 PNP là gì?

PNP( Provincial Nominee Program) là tên gọi của một trong các chương trình nhập cư Canada. 11 tỉnh bang ở Canada có các tiêu chuẩn cho phép nhập cư khác nhau. Mục đích của PNP là hỗ trợ thị trường lao động, kinh tế và công nghiệp của tỉnh bang thông qua việc tuyển dụng nguồn nhân lực nước ngoài ưu tú, đồng thời thông qua việc làm việc tại địa phương với tư cách lao động nhập cư thì người ngoại quốc có thể không cần phải du học vẫn có thể có cơ hội đăng kí thường trú nhân.

SINP    BC PNP    AINP    MPNP

SINP

1. Tổng quan

1International Skilled Worker
Employment Offer
2International Skilled Worker
Occupation In –Demand

sinp-map_1.png

2. Employment Offer Stream

Yêu cầu

 • Có thư mời làm việc của chủ lao động địa phương ở Canada( lao động toàn thời gian với tư cách NOC B trở lên)

 • Điểm  Assessment Grid trên 60

 • Điểm IELTS trên 4.0

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong vòng 10 năm trở lại tính từ ngày nộp hồ sơ

 • Thỏa mãn các điều kiện để xin ISW Employment offer

Thang điểm  Assessment Grid

Quy trình nộp hồ sơ

 • ✉️ Thẻ xanh(Green card) là gì?
  Thẻ xanh(green card) là tấm vé vàng để đến Mỹ,đây là thường trú nhân ở Mỹ Sau khi nhận được thẻ xanh, người đăng ký có thể sống vĩnh viên ở Mỹ, làm việc và hưởng các chế độ phúc lợi xã hội Thời hạn của thẻ xanh là 10 năm, sau 10 năm phải cấp lại, 5 năm sau khi nhận được thẻ xanh thì có thể đăng kí thi quóc tịch
 • ✉️ Quyền lợi
  Khi bạn có thẻ xanh, bạn có thể dễ dàng và tự do tiếp cận các quyền lợi giống như một công dân Mỹ thực thụ(ngoại trừ quyền bầu cử).Bạn sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi xã hội, giáo dục, văn hóa, kinh tế....của một quốc gia hàng đầu thế giới về kinh tế, văn hóa và xã hội
 • ✉️Thời hạn visa
  Thẻ xanh có thời hạn 10 năm, sau 10 năm sẽ phải gia hạn lại Mỗi năm sẽ chỉ có một số lượng hồ sơ xin thường trú nhân dựa trên việc làm nhất định được phê duyệt. Chính vì thế hãy nộp hồ sơ càng sớm càng tốt

3. Occupation In- Demand Stream

Yêu cầu

 • Là nhân lực chuyên môn của một trong những ngành theo thông cáo ngành nghề tỉnh bang Saskatchewan

 • Đã hoàn thành chương trình giáo dục trên 1 năm ở Canada (Phải lấy được chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp)

 • Tốt nghiệp tối thiểu bậc cử nhân ở nước bản địa(Bằng cấp phải có chứng nhận lãnh sự ECA)

 • Kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực liên quan đến ngành nghề. chứng chỉ đã tốt nghiệp phải thỏa mãn một trong các điều kiện dưới đây
  - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vòng 10 năm trở lại(non-trades)
  -Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vòng 5 năm trở lại(trades)
  -Có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm trong vòng 5 năm trở lại( trades and non-trades)

 • Điểm Point Assessment Grid trên 60

 • Điểm IELTS trên CLB4

Ưu điểm

Không cần thư mời làm việc của chủ lao động địa phương tại Canada

Yêu cầu về điểm tiếng Anh thấp hơn các chương trình khác

Quy trình nộp hồ sơ

 • ✉️ Thẻ xanh(Green card) là gì?
  Thẻ xanh(green card) là tấm vé vàng để đến Mỹ,đây là thường trú nhân ở Mỹ Sau khi nhận được thẻ xanh, người đăng ký có thể sống vĩnh viên ở Mỹ, làm việc và hưởng các chế độ phúc lợi xã hội Thời hạn của thẻ xanh là 10 năm, sau 10 năm phải cấp lại, 5 năm sau khi nhận được thẻ xanh thì có thể đăng kí thi quóc tịch
 • ✉️ Quyền lợi
  Khi bạn có thẻ xanh, bạn có thể dễ dàng và tự do tiếp cận các quyền lợi giống như một công dân Mỹ thực thụ(ngoại trừ quyền bầu cử).Bạn sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi xã hội, giáo dục, văn hóa, kinh tế....của một quốc gia hàng đầu thế giới về kinh tế, văn hóa và xã hội
 • ✉️Thời hạn visa
  Thẻ xanh có thời hạn 10 năm, sau 10 năm sẽ phải gia hạn lại Mỗi năm sẽ chỉ có một số lượng hồ sơ xin thường trú nhân dựa trên việc làm nhất định được phê duyệt. Chính vì thế hãy nộp hồ sơ càng sớm càng tốt

4. Định cư theo diện đầu tư vào Saskatchewan

Yêu cầu

Trong khu vực Regina hoặc Saskatoon

1. Đầu tư trên 300,000 đô CAD
2. Chứng minh tài sản trên 500,000 đô CAD
3.Sở hưu trên 33,33% vốn doanh nghiệp đầu tư
4. Sau khi đầu tư tuyển dụng ít nhất 2 người trở lên

Ngoài khu vực Regina hoặc Saskatoon

1. Đầu tư trên 300,000 đô CAD
2. Chứng minh tài sản trên 500,000 đô CAD
3.Sở hữu trên 33,33% vốn doanh nghiệp đầu tư

 • Ngành nghề, kinh nghiệm làm việc có khả năng được chấp nhận ở SK trong 10 năm gần đây
  - Tự kinh doanh từ 3 năm trở lên
  -Có kinh nghiệm làm quản lý cấp cao từ 3 năm trở lên

 • Đã hoàn thành chương trình giáo dục trên 1 năm ở Canada (Phải lấy được chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp)

 • Tốt nghiệp tối thiểu bậc cử nhân ở nước bản địa(Bằng cấp phải có chứng nhận lãnh sự ECA)

 • Kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực liên quan đến ngành nghề. chứng chỉ đã tốt nghiệp phải thỏa mãn một trong các điều kiện dưới đây

 

Quy trình nộp hồ sơ

 • ✉️ Thẻ xanh(Green card) là gì?
  Thẻ xanh(green card) là tấm vé vàng để đến Mỹ,đây là thường trú nhân ở Mỹ Sau khi nhận được thẻ xanh, người đăng ký có thể sống vĩnh viên ở Mỹ, làm việc và hưởng các chế độ phúc lợi xã hội Thời hạn của thẻ xanh là 10 năm, sau 10 năm phải cấp lại, 5 năm sau khi nhận được thẻ xanh thì có thể đăng kí thi quóc tịch
 • ✉️ Quyền lợi
  Khi bạn có thẻ xanh, bạn có thể dễ dàng và tự do tiếp cận các quyền lợi giống như một công dân Mỹ thực thụ(ngoại trừ quyền bầu cử).Bạn sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi xã hội, giáo dục, văn hóa, kinh tế....của một quốc gia hàng đầu thế giới về kinh tế, văn hóa và xã hội
 • ✉️Thời hạn visa
  Thẻ xanh có thời hạn 10 năm, sau 10 năm sẽ phải gia hạn lại Mỗi năm sẽ chỉ có một số lượng hồ sơ xin thường trú nhân dựa trên việc làm nhất định được phê duyệt. Chính vì thế hãy nộp hồ sơ càng sớm càng tốt

유학후 이민

06-캐나다express.png

Express Entry

Con đường định cư nhanh nhất nếu bạn đã từng sinh sống ở Canada

직장 동료

PNP

Con đường  định cư phổ biến nhất ở Canada, cho phép bạn vừa làm việc vừa xin được thường trú nhân cùng lúc

05-캐나다유학이민.png

Post-study Immigration

Có thể vừa học tập vừa xin được thường trú nhân

bottom of page